Valaistuksien suunnittelu

Valaistussuunnittelun merkitys

Valaistus on yksi tärkeimmistä osista tilojen suunnittelussa, sillä se vaikuttaa paitsi tilan toimivuuteen, myös sen tunnelmaan ja viihtyvyyteen. Valaistus suunnitellaan yleensä tilan käyttötarkoituksen ja tarpeiden mukaan, ja sen on oltava myös säännösten mukainen.

Valaistusvoimakkuudet lasketaan tarvittavan valon määrän ja tilan pinta-alan perusteella. Oikea valaistusvoimakkuus varmistaa sen, että valaistus on kaikkialla sopiva ja että valaistus täyttää myös säännösten vaatimukset.

Lamppuja rivissä
Ison tilan kattovalaistus

Turvallisuutta ja tehokkuutta hyvän valaistuksen avulla

Hyvä valaistus työpisteellä on tärkeää sekä työntekijän terveyden että tehokkaan työskentelyn kannalta. Liian heikko tai liian voimakas valaistus voi rasittaa silmiä, aiheuttaa päänsärkyä ja muita haittoja.

Työpisteiden valaistuksen suunnittelussa otamme huomioon mm. tilan käyttötarkoituksen, työskentelytehtävät ja mahdolliset säännökset. Työpisteiden valaistusvaatimukset voivat vaihdella työskentelytehtävien mukaan, joten tarkistamme tarvittavan valaistusvoimakkuuden jokaiselle työpisteelle erikseen.